Atominė energetika – iššūkis aplinkai, sveikatai, ekonomikai ir teisei. Rezoliucija

Didžiosios Britanijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Čekijos, Baltarusijos ir Rusijos

prezidentams, vyriausybėms, parlamentams,

Europos Parlamentui, Europos Komisijai,

Tarptautinei atominės energetikos agentūrai

Tarptautinės konferencijos

ATOMINĖ ENERGETIKA – IŠŠŪKIS APLINKAI, SVEIKATAI, EKONOMIKAI IR TEISEI

REZOLIUCIJA

2011 metų gruodžio 6-8 dienomis Lietuvos sostinėje Vilniuje vyko tarptautinė konferencija, kurios metu mes, mokslininkai ir ekspertai, taip pat visuomeninių organizacijų, judėjimų, politinių partijų atstovai bei visuomenės veikėjai iš Didžiosios Britanijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Vokietijos, Lietuvos, Latvijos, Čekijos, Baltarusijos ir Rusijos, aptarėme aktualias su ekonomika, aplinkosauga bei su tarptautine teise susijusias atominės energetikos problemas.

Pateiktos informacijos ir ekspertų nuomonių pagrindu priėjome išvadą, kad Baltijos regione negalima leisti toliau statyti atominių elektrinių (toliau – AE), taip pat yra būtina kuo greičiau spręsti su branduoline energetika susijusias problemas. Todėl reikalaujame:

- paskelbti moratoriumą naujų AE statyboms;

- sukurti planą, kaip kuo greičiau uždaryti šiuo metu veikiančias AE bei pakeisti jas tvariais bei saugiais energetikos objektais ir sistemomis;

- kontrolei ir visuomenei atviro, atsakingo ir profesionalaus požiūrio į branduolinių atliekų tvarkymą bei veikiančių AE uždarymą;

- nustoti oficialiai naudoti pasenusį Tarptautinės radiacinės apsaugos komisijos (toliau – TRAK) radiacinių rizikų žmogaus sveikatai vertinimo modelį bei pereiti prie platesnės statistinės bazės pagrindu ir atsižvelgiant į šiuolaikines žinias sukurto Europos radiacinės rizikos komisijos (toliau – ERRK) modelio;

- užtikrinti prie tarptautinių aplinkosaugos – Orhuso ir Espoo – konvencijų prisijungusių valstybių įstatymų atitiktį šioms konvencijoms.

Mūsų reikalavimus lemia šie faktai:

Fukušima ir Černobylis parodė, kad Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) deklaruojami saugumo principai yra pažeidžiami – AE naudojimo žala pralenkia jų naudą, dabartinė karta nėra išsprendusi visų branduolinės energetikos problemų, ateities kartoms paliekama užduotis utilizuoti branduolines atliekas, kurios išlieka pavojingos iki šimto tūkstančių metų, bei uždarinėti pačias AE. Iki šiol nėra rasta patikimų, laiko patikrintų technologinių sprendimų nei branduolinės energijos gamybos, nei kuro gavybos, nei jo atliekų tvarkymo srityje.

Tačiau nepaisant viso to, Rytų Baltijos regiono šalių – Baltarusijos, Rusijos (Kaliningrado ir Leningrado srityse), Lietuvos, Lenkijos bei Suomijos, taip pat ir Čekijos bei Ukrainos vyriausybės tebepuoselėja niekuo nepagrįstą optimizmą atominės energetikos atžvilgiu bei planuoja naujų AE statybas. Baltijos regione planuojama per 20 atominių reaktorių vos kelių šimtų kilometrų atstumu vienas nuo kito. Tokią aukštą nesaugių branduolinės energetikos objektų koncentraciją būtina įvertinti atskirai, objektyviai ir blaiviai.

Norime atkreipti dėmesį į šias opias su atomine energetika susijusias problemas, kurios mums kelia ypatingą susirūpinimą:

- šiuo metu planuojamų projektų kūrėjai ir autoriai nepateikia ekonominio AE tikslingumo įrodymų;

- su branduolinės pramonės objektų panaudojimu susijusios rizikos žmonių sveikatai šiuo metu vertinamos klaidingai, nes tebepasikliaunama pasenusiu, praėjusio šimtmečio šeštajame dešimtmetyje (dar iki DNR atradimo) sukurtu TRAK modeliu;

- naujosios AE Baltijos regiono gyventojams primetamos politiniais sprendimais be nepriklausomų viešų išankstinių diskusijų, pažeidžiant tarptautines aplinkosaugos konvencijas, neatsižvelgiant į visuomenės nuomonę, kuri yra susiklosčiusi toli gražu ne atominės energetikos naudai;

- retieji ankstesni AE statybų Baltijos regione atvejai neatitiko iš pradžių skelbtų terminų ir kaštų (Olkiluoto-3, Suomija), vyko su pažeidimais ir rimtomis avarijomis (Leningrado AE-2, Rusija);

- branduolinių atliekų ir panaudoto branduolinio kuro laikinasis saugojimas ir laidojimas Baltijos regione šiuo metu neatitinka saugumo reikalavimų ir kelia taršos sklaidos regione riziką;

- atominės energetikos programas remiančios šalių vyriausybės atima iš visuomenės galimybę plėtoti tvarią atsinaujinančią energetiką, nes naujiems AE projektams įgyvendinti ekonominiu sunkmečiu planuojama leisti didžiules mokesčių mokėtojų lėšas;

- statant atominius objektus neatsižvelgta į naujausius paleogeologinius tyrinėjimus – pvz., į duomenis apie rajone vykusius žemės drebėjimus, cunamius bei sprogių metano dujų išsiskyrimą, dėl kurių kyla papildomos rimtos radiacinių avarijų rizikos;

- visuomenė nepakankamai įvertina vadinamąjį žmogiškąjį branduolinės pramonės veiksnį, kuris vaidina lemiamą vaidmenį radiacinių avarijų metu ir gali turėti pražūtingų pasekmių šimtams tūkstančių metų į priekį.

Kreipiamės į įvairių konfesijų tikinčiuosius bei bažnyčių veikėjus ragindami juos prisijungti prie nebranduolinio Baltijos regiono idėjos palaikymo.

Konferencijos dalyviai prašo šių metų Nobelio premijos laureatų bei žinomų už taiką kovojančių moterų prisidėti prie saugesnio nebranduolinio pasaulio vystymosi perspektyvos.

Dr. Aleksejus Jablokovas, (Rusija)

Dr. Alfredas Korbleinas, (Vokietija)

Prof. Dr. Christopheris Busby, (Didžioji Britanija)

Phd. Miles Goldstickas, (Švedija)

Prof. Dr Georgijus Lepinas, (Baltarusija)

Asoc. Prof. PhD Nilsas-Axelis Morneris, (Švedija)

Linas Vainius, (Lietuva)

Falkas Beyeris, (Vokietija)

PhD Leonidas Andrejevas, (Norvegija),

Tatjana Novikova, (Baltarusija)

Asist. Prof. Dr. Aleksejus Kozlovas, (Rusija)

Tarptautinė kampanija už regioną be atomo /International Campaign for Nuclear free region!

Visuomeninis susivienijimas „Ekonamai" /Public Association "Ecohome", (Baltarusija)

Bendrija „Atgaja"/ Atgaja Community, (Lietuva)

Lietuvos valstiečių-liaudininkų partija /Farmers and people party of Lithuania, (Lietuva)

Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partija/ Lithuanian Green party, (Lietuva)

Baltarusijos žaliųjų partija/Belarusian Party "The Greens", (Baltarusija)

Judėjimas „Mokslininkai už nebranduolinę Baltarusiją" /Movement "Scientists for Nuclear free Belarus!", (Baltarusija)

Baltarusijos nepriklausoma ortodoksų bažnyčia /Belarusian independent orthodox church, (Baltarusija)

Moterys už taiką /Women for peace (Suomija).

Grupė „Už nebranduolinę Baltarusiją" /Group for the Nuclear free Belarus! (Baltarusija)

Judėjimas „Astravo AE – tai nusikaltimas!" /Movement "Ostrovetskaya nuclear power plant is the crime!", (Baltarusija).

VISI Viešo intereso saugos institutas / Institute of protection of public interest (Lietuva)

Foto

  • Piketas prie Japonijos ambasados
  • 2011 04 26 Protesto eitynės prieš AtE
  • 2011 04 26 Protesto eitynės prieš AtE
  • 2011 04 26 Protesto eitynės prieš AtE

facebookrss

 

 

Apklausa

Ar manai, kad atominė energetika užtikrins energetinę nepriklausomybę?

Taip - 19.1%
Ne - 72.3%
Sunku pasakyti - 4.3%
Tikros nepriklausomybės nebūna - 4.3%

Viso balsavo: 47
Balsavimas baigtas nuo: 30 Rugs 2012 - 00:00

Pasisakymai

Please select a guestbook in the settings of the module!
Lietuvos antiatominis judėjimas: info @atomine.lt, linas @atgaja.lt, tel. 8 699 33661